Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 25/7-31/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 25/7-31/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 25/7-31/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

31/07/2019

Tôm sú đông lạnh HLSO

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.73

     11,000

29/07/2019

Tôm sú tươi HLSO đông lạnh

United Kingdom

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.12

     11,200

27/07/2019

Tôm sú hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.71

     14,951

27/07/2019

Tôm sú nguyên con luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

5.41

        9,430

27/07/2019

Tôm sú nguyên con luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

0.43

        7,160

25/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông semi block

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.76

        9,400

25/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông semi block

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.03

        9,700

25/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông semi block

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.82

        9,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo