Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 23/8-27/8
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 23/8-27/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 23/8-27/8

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

27/8/2019

Tôm sú Nobashi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

1.25

    12,867

27/8/2019

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

2.42

       7,868

26/8/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.78

    13,216

26/8/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.11

    12,225

26/8/2019

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.11

    14,868

24/8/2019

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.95

       9,200

23/8/2019

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.06

    12,500

23/8/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

2.66

    12,004

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo