Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 22/6-26/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 22/6-26/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 22/06-26/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

26/06/2018

Tôm Sú PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.99

    11,450

26/06/2018

Tôm Sú HLSO EZP đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.75

    10,300

26/06/2018

Tôm Sú PTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.5

    11,100

25/06/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

    12,120

24/06/2018

Tôm sú sản phẩm tươi còn vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, xẻ lưng đông block

USA

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

4.47

    13,877

24/06/2018

Tôm sú sản phẩm hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

4.54

    14,537

24/06/2018

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi áo bột và bánh mì chưa chiên Ebifry đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

4.37

    14,231

22/06/2018

Tôm sú không đầu lột vỏ chừa đuôi đông lạnh

Jordan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

      8,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo