Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/7-23/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/7-23/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/7-23/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/07/2019

Tôm sú tươi bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.39

     11,200

23/07/2019

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi Ebifry áo bột đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

8.74

     13,462

22/07/2019

Tôm sú PD đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

4.80

        7,300

20/07/2019

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.47

        9,300

20/07/2019

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.50

     12,867

20/07/2019

Tôm sú HLSO đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

5.35

     10,300

20/07/2019

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.40

        9,800

20/07/2019

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.44

        8,750

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo