Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

3.85

    11,000

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu (HLSO) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

0.87

    14,868

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu, xử lưng (HLSO EZP) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

0.57

    15,088

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu, lột vỏ, chừa đuôi (PDTO) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

1.34

    15,749

20/03/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

2

    13,800

20/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

    12,200

20/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.25

    11,700

20/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.55

    11,900

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo