Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/10-23/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/10-23/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 20/10-23/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/10/2018

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.09

     15,859

23/10/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

4

     11,100

23/10/2018

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.69

     13,436

23/10/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.48

     10,300

23/10/2018

Tôm Sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

2.18

     13,877

22/10/2018

Tôm sú PDTO đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.75

        7,500

20/10/2018

Tôm sú nguyên con luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

2.44

     10,450

20/10/2018

Tôm sú luộc đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

DA

0.13

     17,200

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo