Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

2

    13,250

19/09/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1

     8,500

19/09/2017

Tôm su hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.25

    12,600

18/09/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

DP

0.91

    17,857

18/09/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

8.06

    18,063

18/09/2017

Tôm sú BLOCK lặt đầu tươi đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

DP

2.17

    16,680

18/09/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

1.62

    16,000

17/09/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

0.44

    17,394

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo