Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm sú tươi còn vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

0.43

    16,300

20/06/2017

Tôm sú vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

5.5

    12,400

19/06/2017

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1

    12,500

18/06/2017

Tôm sú vỏ bỏ đầu còn đuôi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.17

    15,200

17/06/2017

Tôm sú thịt tươi đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

2.97

    16,134

17/06/2017

Tôm sú nguyên con đông lốc

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.5

     7,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo