Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 17/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

1.14

    13,580

18/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

1.02

    11,706

18/04/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

2.08

    15,625

18/04/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

FOB

DA

1.05

    16,094

18/04/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3

    12,750

18/04/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.2

     9,200

17/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1

    12,900

17/04/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.5

    14,350

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo