Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 16/6-19/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 16/6-19/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 16/06-19/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/06/2018

Tôm su nguyen con tuoi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.56

    11,000

18/06/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.46

    17,000

18/06/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu còn đuôi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.30

    12,403

18/06/2018

Tôm sú PTO bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

DDP

TTR

0.91

    15,101

18/06/2018

Tôm sú HLSO bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

DDP

TTR

1.09

    15,212

16/06/2018

Tôm sú PDTO đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.59

    12,200

16/06/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.3

      9,150

16/06/2018

Tôm sú HOSO đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.53

      9,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo