Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/7-18/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/7-18/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/07-18/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/07/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

1.14

    21,379

18/07/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

6.5

    14,300

18/07/2017

Tôm sú lặt đồng còn vỏ HLSO đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.69

    14,600

18/07/2017

Tôm sú PDTO

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.32

    15,900

17/07/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.70

    15,969

17/07/2017

Tôm sú tươi đông lạnh (HOSO)

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

2

     9,100

15/07/2017

Tôm sú tươi PDTO đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.16

    16,500

15/07/2017

Tôm sú tươi PDTO đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.32

    15,750

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo