Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/05-16/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/05/2017

Tôm sú PD tẩm bột đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

2.5

    12,150

16/05/2017

Tôm sú PDTO tẩm bột đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

5

    11,950

16/05/2017

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

4.76

    14,929

16/05/2017

Tôm sú vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

2.51

    12,400

16/05/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.27

    14,300

16/05/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.75

    13,700

15/05/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1

    12,450

15/05/2017

Tôm sú tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.47

    16,550

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo