Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/12-19/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/12-19/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/12-19/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/12/2017

Tôm sú đông lạnh

Spain

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.08

    10,000

19/12/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh PD

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2

    10,000

18/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.45

    17,526

18/12/2017

Tôm sú CPTO hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.53

     1,432

18/12/2017

Tôm sú CPTO hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.92

     1,432

16/12/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DA

4.086

    12,775

15/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.09

    11,000

15/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

8

    11,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo