Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/10/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

1.81

    17,394

17/10/2017

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Canada

CANG VICT

C&F

TTR

2.84

    16,071

16/10/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.11

    18,929

16/10/2017

Tôm sú đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.15

    13,200

16/10/2017

Tôm sú vỏ tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.43

    15,000

15/10/2017

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

5.45

    31,450

15/10/2017

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.19

    31,450

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo