Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 14/8-15/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 14/8-15/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 14/08-15/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

15/08/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

4.09

    16,960

15/08/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.5

     9,100

15/08/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CFR

TTR

3.09

    16,423

15/08/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

0.6

     9,300

15/08/2017

Tôm sú nguyên con đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

LC

8.75

    11,900

15/08/2017

Tôm sú Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

2.4

    16,917

14/08/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Netherlands

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

LC

1.83

    10,200

14/08/2017

Tôm sú luộc lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.01

    10,456

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo