Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 13/4-17/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 13/4-17/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 13/04-17/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/04/2018

Tôm sú còn vỏ không đầu đông lạnh

India

CANG VICT

FOB

KHONGTT

4.29

    13,800

14/04/2018

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.53

    12,100

14/04/2018

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.53

    10,900

14/04/2018

Tôm Sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.55

    17,389

13/04/2018

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.17

    15,000

13/04/2018

Tôm Sú HLSO EZP đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.67

    10,850

13/04/2018

Tôm Sú PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2

    11,950

13/04/2018

Tôm Sú PTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.01

    11,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo