Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 12/1-15/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 12/1-15/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 12/01-15/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

15/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

3.29

    12,555

14/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.51

    12,867

13/01/2018

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

DDP

TTR

6.59

    16,630

12/01/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.38

    15,000

12/01/2018

Tôm sú Nobashi đông lạnh (bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

6.28

    22,414

12/01/2018

Tôm sú thịt PD đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.51

     9,450

12/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

2.51

    12,867

12/01/2018

Tôm sú nguyên con

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.34

     9,480

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo