Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/6-12/6

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí