Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/11-14/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/11-14/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 10/11-14/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/11/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

2.20

    15,922

14/11/2017

Tôm sú Nobashi đông lạnh (bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng )

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

7.40

    22,414

14/11/2017

Tôm sú PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

1.94

    16,870

13/11/2017

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

3.89

    13,037

12/11/2017

Tôm Sú PDTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

    12,700

10/11/2017

Tôm Sú HLSO đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

4.60

    15,950

10/11/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

0.91

    17,070

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo