Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 1/6-5/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 1/6-5/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 01/06-05/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

05/06/2018

Tôm sú PDTO đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.5

     7,900

04/06/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.30

    15,200

02/06/2018

Tôm sú thịt đông rời

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.19

     8,800

02/06/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

9

    15,350

02/06/2018

Tôm sú luộc đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

C&F

TTR

8.17

    17,621

01/06/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

6.38

    13,100

01/06/2018

Tôm sú tươi HOSO đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.87

    11,400

01/06/2018

Tôm Sú HLSO EZP đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.37

    10,850

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo