Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 4/2-6/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 4/2-6/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 04/02-06/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

06/02/2018

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.8

     9,800

05/02/2018

Tôm Sú HLSO đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.97

    15,550

05/02/2018

Tôm sú còn vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

2.72

    16,960

05/02/2018

Tôm su bo đau tươi đông lanh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.82

    15,300

05/02/2018

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

TANCANG CAIMEP TVAI

FOB

LC

0.25

    18,000

04/02/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.54

    14,483

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin tham khảo