Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 21/10-24/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 21/10-24/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 21/10-24/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

24/10/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.25

    16,450

23/10/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.96

    17,070

23/10/2017

Tôm sú nguyên con đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.27

    10,450

21/10/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Czech Republic

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.7

     4,100

21/10/2017

Tôm sú nguyên con bỏ đầu đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.48

    16,800

21/10/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

6.40

    17,000

21/10/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

2.59

    24,450

21/10/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.32

    15,579

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo