Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 20/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm sú PUD đông lạnh loại A và AB

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.04

    18,300

21/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

3.85

    12,000

21/03/2017

Tôm sú PUD đông lạnh loại B

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.12

    18,100

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu (HLSO) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

1.42

    15,969

20/03/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

3.5

    15,100

20/03/2017

Tôm sú lặt đầu còn vỏ đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.30

    15,900

20/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.2

    12,400

20/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

    13,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo