Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 20/1-23/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 20/1-23/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 20/01-23/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/01/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.6

    16,650

23/01/2018

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

Austria

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

0.52

    11,150

23/01/2018

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

2.53

    14,900

23/01/2018

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

2.04

    14,400

23/01/2018

Tôm sú còn vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

4

    13,500

22/01/2018

Tôm su bo đau tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.42

    15,700

22/01/2018

Tôm su bo đau tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.47

    16,400

22/01/2018

Tôm su bo đau tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.25

    15,700

20/01/2018

Tôm sú tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.28

    21,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo