Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 2/7-8/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 2/7-8/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 2/7-8/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

08/07/2019

Tôm sú tươi HLSO đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.99

     10,600

08/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.5

        9,750

08/07/2019

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

3.42

     10,350

08/07/2019

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.5

     11,550

06/07/2019

Tôm sú Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

5.62

     15,282

02/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông semi block

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.65

     10,800

02/07/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

7.7

     14,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo