Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/8-22/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/8-22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/08-22/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/08/2017

Tôm sú vỏ lặt đầu EZP tươi đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

15.12

    17,222

19/08/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1

    14,250

19/08/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.01

    13,950

19/08/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.65

     8,523

18/08/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

France

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

1.4

    12,500

18/08/2017

Tôm sú lặt đầu tươi đông lạnh

France

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

0.35

    15,857

18/08/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

6.48

    17,500

18/08/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

DA

1.8

    22,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo