Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm sú tươi còn vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

0.43

    16,800

20/06/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

USA

CANG VICT

C&F

TTR

11.99

    17,621

20/06/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.68

     8,798

20/06/2017

Tôm sú vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

3.94

    13,650

20/06/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

3

    15,000

19/06/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

American Samoa

HO CHI MINH

CPT

TTR

0.3

    15,550

19/06/2017

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

4

    13,650

18/06/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

Austria

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

TTR

0.52

    11,050

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo