Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/2-21/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/2-21/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 18/02-21/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/02/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

1.10

    17,097

21/02/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.3

    12,700

21/02/2017

Tôm sú vỏ không đầu đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

0.91

    13,350

21/02/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

0.53

    27,172

20/02/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1

    15,000

20/02/2017

Tôm sú vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.5

    14,150

20/02/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.64

    13,900

18/02/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

LC

1.10

    17,097

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo