Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 17/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

4

    15,250

19/09/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.5

     9,100

19/09/2017

Tôm su hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.69

    12,900

19/09/2017

Tôm su hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.39

    13,200

19/09/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1

    10,300

18/09/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

DP

0.91

    18,739

18/09/2017

Tôm sú tươi đông lạnh NOBASHI

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.02

    21,600

17/09/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

0.37

    18,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo