Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm sú lặt đầu tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

0.35

    12,456

18/04/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

2.51

    16,953

18/04/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

1.98

    13,492

18/04/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.2

    12,200

17/04/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.45

    16,167

17/04/2017

Tôm sú Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

0.43

    17,500

17/04/2017

Tôm sú Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

0.14

    18,056

16/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

ICD TRANSIMEX SG

FOB

TTR

3.2

    32,188

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo