Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/12-19/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/12/2017

Tôm sú đông lạnh

Spain

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.2

    10,900

19/12/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh PD

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

4

    10,900

18/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.09

    17,857

18/12/2017

Tôm sú nguyên con đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.17

     9,100

18/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.81

    18,298

18/12/2017

Tôm sú CPTO hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.53

     1,432

16/12/2017

Tôm sú PTO đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

2.77

    19,286

16/12/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DA

1.63

    14,317

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo