Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/11/2017

Tôm sú PDTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

TTR

2.38

    17,650

21/11/2017

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.99

    18,450

21/11/2017

Tôm su tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.03

    12,150

20/11/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1.68

    15,250

20/11/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1.68

    15,050

18/11/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh (PD)

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.52

    16,750

17/11/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

C&F

TTR

15.69

    16,740

16/11/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.72

    19,163

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo