Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 15/7-18/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 15/7-18/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 15/07-18/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/07/2017

Tôm sú NOBASHI tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

0.86

    17,778

18/07/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.8

    17,450

18/07/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.7

    14,950

18/07/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

8

    13,950

18/07/2017

Tôm sú PDTO

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.14

    17,300

17/07/2017

Tôm sú đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

9

    12,900

16/07/2017

Tôm sú tươi đông lạnh (HOSO)

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2

     9,700

15/07/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.03

    13,590

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo