Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 14/4-16/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 14/4-16/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 14/04-16/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/04/2018

Tôm su bo đau tươi đông lanh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.15

    15,800

14/04/2018

Tôm sú tươi HLSO xẻ lưng đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.00

    12,100

14/04/2018

Tôm sú tươi HLSO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.5

    13,200

14/04/2018

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

    13,900

14/04/2018

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

    12,300

14/04/2018

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2

    13,250

14/04/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.6

    10,300

14/04/2018

Tôm Sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.66

    19,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo