Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 14/10-17/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 14/10-17/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 14/10-17/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/10/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

CANG VICT

C&F

TTR

1.81

    17,306

17/10/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

CANG VICT

C&F

TTR

1.09

    16,975

17/10/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Singapore

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

LC

1.81

    18,150

16/10/2017

Tôm sú vỏ tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.65

    16,000

15/10/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

4

    32,188

14/10/2017

Tôm su tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.29

    16,300

14/10/2017

Tôm su tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.20

    16,900

14/10/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

3.24

    17,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo