Một số đơn hàng xuất khẩu một số sản phẩm cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu một số sản phẩm cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu bánh cá tra vị thái đông lạnh đi thị trường Singapore ở mức 6.700 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu một số sản phẩm cá tra chế biến đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

23-01-18

Bánh cá tra vị thái đông lạnh

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

3.55

6,700

19-01-18

Cá tra cuộn cá hồi đông lạnh; Size: 40-50 Gr

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

3.01

6,650

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo