Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017

Trong ngày 20/11/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet cắt khúc tẩm bột đông lạnh đi thị trường Singapore ở mức 3.750 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 15/11-22/11/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-11-17

Cá TRA fillet CắT KHúC TẩM BộT ĐÔNG LạNH

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

0.50

3,750

14-11-17

Cá tra fillet tam bot đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

12.38

4,300

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo