Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 8/6-13/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 8/6-13/6/2017

Trong ngày 13/6/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 600-900 gr đi thị trường Pháp ở mức 1.350 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 08/6-13/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

13-06-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 600-900G

France

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

4.00

1,350

12-06-17

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 800gr up

Colombia

Tnhh Xnk Tay Nam

FOB

TTR

25.50

1,370

12-06-17

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 800gr up

Colombia

Tnhh Xnk Tay Nam

FOB

TTR

25.50

1,370

08-06-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 900-1100G

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.20

1,790

08-06-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 900-1100G

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.20

1,790

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo