Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 29/5-4/6/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 29/5-4/6/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 29/5-4/6/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

03-06-19

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). BỎ ĐẦU, BỎ VÂY, BỎ ĐUÔI, BỎ NỘI TẠNG. SIZE: 1000GRAM-UP, ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

26.40

1,430

03-06-19

Cá tra nguyên con đông lạnh. Gồm 300 thùng, đóng gói 10Kg/Thùng. Size: 800/UP

Ukraine

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

3.00

1,450

03-06-19

Cá tra nguyên con cắt đầu khứa đông lạnh; 30lbs/thùng

United States of America

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

6.81

2,511

CIF

03-06-19

CÁ TRA NGUYÊN CON XẺ BƯỚM ĐÔNG LẠNH - Packing: IWP, 12kgs/ctn (100% NW), Weight: 18000 kgs, 1500 ctns

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

18.00

2,100

01-06-19

CÁ TRA HGT  ĐÔNG LẠNH 20% MẠ BĂNG

Colombia

Cang Vict

CIF

DP

25.50

1,500

31-05-19

Cá tra xẻ bướm đông lạnh, packing: IQF, bulk 18kg/ctn, 100% Net Weight

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

22.50

1,700

29-05-19

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

Cameroon

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

54.00

1,030

Tin tham khảo