Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017

Trong ngày 25/7/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr đi thị trường Denmark ở mức 1.820 USD/tấn (CFR;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Size 120-170 gr

25-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr

Denmark

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

4.00

1,820

25-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr

Denmark

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

7.00

1,840

25-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 120-170 gr

Italy

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

23.00

1,600

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo