Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017

Trong ngày 25/7/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz đi thị trường Mỹ ở mức 3.351 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

Size 3-5 oz

25-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

12.25

3,351

24-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Cang Vict

CFR

TTR

17.01

3,549

24-07-17

Cá tra fillet đông lạnh size 3-5 oz

USA

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

18.37

3,307

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo