Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017

Trong ngày 25/7/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh size 800-1000 gr đi thị trường Denmark ở mức 1.510 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/7-25/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

25-07-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh size 800-1000 gr

Denmark

Cang Icd Phuoclong 3

CIF

TTR

22.00

1,510

25-07-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh size 800-1200 gr

Portugal

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

25.00

1,420

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo