Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/8-21/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/8-21/8/2017

Trong ngày 21/8/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 1000G-UP đi thị trường Tajikistan ở mức 1.440 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/8-21/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-08-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1000G-UP

Tajikistan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

2.00

1,440

17-08-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1000-2000G

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.00

1,350

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo