Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/8-21/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/8-21/8/2017

Trong ngày 21/8/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 1000G-UP đi thị trường Tajikistan ở mức 1.440 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo