Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/7-23/7/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/7-23/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/7-23/7/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

23-07-19

Cá Tra Đông Lạnh

UAE

Cang Icd Phuoclong 3

C&F

TTR

24.3

1,500

22-07-19

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). BỎ ĐẦU, BỎ VÂY, BỎ ĐUÔI, BỎ NỘI TẠNG. SIZE: 1000GRAM-UP, ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

26.4

1,340

21-07-19

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, packed IQF, IWP 12 kg/ctn.

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.64

1,964

FOB

23-07-19

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh.Size: 1000Up. Đóng gói : 10kg/kiện

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.5

1,200

22-07-19

CÁ TRA XẺ BƯỚM ĐÔNG LẠNH, 5KG/THÙNG (857 THÙNG SIZE: 500-650, 1347 THÙNG SIZE: 650-750, 291 THÙNG SIZE: 750-850, 5 THÙNG SIZE: 900-1100), mới 100%

China

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

12.5

1,680

21-07-19

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). BỎ ĐẦU, BỎ VÂY, BỎ ĐUÔI, BỎ NỘI TẠNG. SIZE: 1000GRAM-UP, ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

26.4

1,220

Nguồn: AgroMonitor tính toán dựa trên SLHQ

Tin tham khảo