Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh đi thị trường China ở mức 1.220 USD/tấn (DAP;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/02-21/02/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-02-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh

China

Chi Ma (Lang Son)

DAP

TTR

24.00

1,220

17-02-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, size 900-1100 gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.64

1,720

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo