Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/2-21/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/2-21/2/2017

Trong ngày 21/02/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh đi thị trường China ở mức 1.220 USD/tấn (DAP;TTR).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí