Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018

Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.264 USD/tấn (EXW;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

EXW

23-01-18

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh

China

Cua Khau Coc Nam (Lang Son)

EXW

TTR

23.22

1,264

23-01-18

Cá tra xẻ bướm đông lạnh 9- 15 pcs

China

Cua Khau Hoanh Mo (Quang Ninh)

EXW

TTR

17.60

900

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo