Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 16/6-20/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 16/6-20/6/2017

Trong ngày 20/6/2017, giá xuất khẩu cá nguyên con đông lạnh size 700gr up đi thị trường Peru ở mức 1,490 USD/tấn (FOB;LC).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí