Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 16/6-20/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 16/6-20/6/2017

Trong ngày 20/6/2017, giá xuất khẩu cá nguyên con đông lạnh size 700gr up đi thị trường Peru ở mức 1,490 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 16/6-20/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-06-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 700gr up

Peru

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

25.48

1,490

19-06-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 800gr up

Colombia

Tnhh Xnk Tay Nam

FOB

TTR

25.40

1,320

16-06-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 800gr up

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

8.91

2,357

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo