Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 1200-1500 gr đi thị trường Colombia ở mức 1.400 USD/tấn (CIF;LC).

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí