Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/4-18/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/4-18/4/2017

Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 1200-1500 gr đi thị trường Colombia ở mức 1.400 USD/tấn (CIF;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1200-1500 gr

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

LC

4.00

1,400

18-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 800 gr up

Colombia

Cang Vict

FOB

LC

25.50

1,380

17-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 800 gr up

Colombia

Cang Vict

FOB

TTR

25.50

1,370

15-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 650-800 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

15.00

1,832

15-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 650-800 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

10.00

1,832

14-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1000 gr up

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

26.00

1,640

14-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 650-800 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

15.00

1,832

14-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 650-800 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

10.00

1,832

13-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1000 gr up

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DP

25.00

1,240

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo