Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 1/5-7/5/2019
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 1/5-7/5/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 1/5-7/5/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

07-05-19

Cá TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LạNH - Packing: IWP, 10kgs/bag/ctn, 90% NW; 50 Ctns

Taiwan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

0.50

1,790

07-05-19

Cá TRA Xẻ BƯớM ĐÔNG LạNH SIZE 800-UP GRS/PCS

United Arab Emirates

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

20.70

1,550

06-05-19

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, đóng gói: 10kg/kiện

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

0.50

1,820

06-05-19

Cá TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LạNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). Bỏ ĐầU, Bỏ VÂY, Bỏ ĐUÔI, Bỏ NộI TạNG. SIZE: 1000GRAM-UP, ĐóNG GóI: 10KG/THùNG

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

26.40

1,500

04-05-19

Cá TRA NGUYÊN CON Bỏ NộI TạNG ĐÔNG LạNH SIZE: 800 - 1000 GR/PC PACKING: IQF, IWP, 10KG BULK/ CARTON

United Kingdom

Cang Cont Spitc

CFR

DP

2.57

1,480

04-05-19

Cá TRA NGUYÊN CON Bỏ NộI TạNG ĐÔNG LạNH SIZE: 800 - 1000 GR/PC PACKING: IQF, IWP, 5KG BULK/ CARTON

United Kingdom

Cang Cont Spitc

CFR

DP

3.03

1,500

03-05-19

Cá TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LạNH SIZE 300-500

France

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

26.50

1,100

CIF

06-05-19

Cá TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LạNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) Bỏ ĐầU, Bỏ ĐUÔI, Bỏ VÂY, Bỏ NộI TạNG. SIZE: 1000GRAM-UP, ĐóNG GóI: 10KG/THùNG

Colombia

Cang Vict

CIF

TTR

25.00

1,620

06-05-19

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, IWP, Bulk 12 kg/ctn

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

7.20

4,170

04-05-19

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH (SIZE: 1000-UP, IQF, 10 KG BULK/CTN, 80% NW)

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

13.00

1,650

Tin tham khảo