Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra khác của Việt Nam từ ngày 16/6-20/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra khác của Việt Nam từ ngày 16/6-20/6/2017

Trong ngày 20/6/2017, giá xuất khẩu bao từ cá tra phơi khô đi thị trường Thailand ở mức 11,300 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra khác của Việt Nam từ ngày 16/6-20/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-06-17

Bao từ cá tra phơi khô

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

       0.10

    11,300

20-06-17

Bao từ cá tra phơi khô

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

       1.65

    11,300

16-06-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 140-160 gr

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

     25.00

     1,320

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo